نوشته‌ها

کنترل تطبیقی و مقاوم

/
وقتی که می خواهیم یک سیستم کنترلی طراحی کنیم ، هدف نهایی ما این است که یک سیستم مشخص را در محیط واقعی کنترل کنیم . برای طراحی یک کنترلر برای یک سیستم ابتدا با یک سری فرضیات در مورد سیستم ، آن را به صورت ریاضی توصیف می کنیم . این مدل ریاضی به ما این امکان را می دهد تا در مورد عملکرد سیستم یک سری پیش بینی ها انجام دهیم.