نوشته‌ها

طراحی و شبیه سازی کوادروتور (قسمت سوم)

/
در این گزارش ابتدا مقدمه ای بر بردهای آردوینو آورده شده و مدار کنترلر کوادروتور معرفی و شماتیک مدار توضیح داده می­شود. سپس مدارات سنسور ها و درایور موتورها معرفی شده اند و یک نمونه کد راه اندازی آورده شده است...