معرفی انجمن

انجمن علمی مکاترونیک دانشگاه تهران، پس از شکل گیری در سال 1388 توسط دانشجویان دانشکده های مکانیک و برق، شروع به فعالیت در زمینه های گوناگون از جمله برگزاری کلاس های آموزشی، تولید محتوای آموزشی، شرکت در مسابقات، حمایت از پروژه های دانشجویان و طراحی و ساخت روبات های چند منظوره و انواع دستگاه های مکاترونیکی نمود. این انجمن همچنین موفق به کسب عنوان انجمن نوآور دانشگاه تهران در جشنواره حرکت شده است. در هر دوره اعضای انجمن بوسیله برگزاری انتخابات در آبان ماه هر سال در دانشکده های برق و کامپیوتر و مکانیک انتخاب می شوند و پس از تشکیل، مسئولیت مدیریت فعالیت های فوق را در قالب تیم های مختلف به انجام می رسانند.
با توجه به بین رشته ای بودن این انجمن دو نفر از اعضای هیئت علمی دانشکده های مکانیک و برق دانشگاه تهران مسئولیت سرپرستی این انجمن را به عهده دارند.

اهداف انجمن

  • آشنایی دانشجویان با حوزه مکاترونیک و فعالیت های آن

  • برگزاری همایش و بازدیدهای علمی

  • برگزاری کلاس های آموزشی

  • ایجاد بستر مناسب برای انجام کار گروهی

  • انجام پروژه های کاربردی

استاد مشاور انجمن

دکتر محمد محجوب

دکتر محمد محجوب

استاد مشاور انجمن

اعضای انجمن در سال تحصیلی 95-96

علی امین دزفولی

علی امین دزفولی

دبیر انجمن

دانشجوی رشته علوم مهندسی
مقطع کارشناسی

مجید عصاری

مجید عصاری

عضو اصلی انجمن

دانشجوی رشته مهندسی مکانیک
مقطع کارشناسی

پرهام کاظمی

پرهام کاظمی

عضو اصلی انجمن

دانشجوی رشته مهندسی مکانیک
مقطع کارشناسی

درسا دادجو

درسا دادجو

عضو اصلی انجمن

دانشجوی رشته علوم مهندسی
مقطع کارشناسی

امیرحسین بکان

امیرحسین بکان

عضو اصلی انجمن

دانشجوی رشته مهندسی برق
مقطع کارشناسی

احمد نبی پور

احمد نبی پور

عضو اصلی انجمن

دانشجوی رشته مهندسی مکانیک
مقطع کارشناسی

محمد ملک زاهدی

محمد ملک زاهدی

عضو اصلی انجمن

دانشجوی رشته مهندسی مکانیک
مقطع کارشناسی

اعضای انجمن در سال تحصیلی 94-95

پرویز نریمانی

پرویز نریمانی

دبیر انجمن

دانشجوی رشته مهندسی مکانیک
مقطع کارشناسی ارشد،گرایش طراحی کابردی
ایمیل: parviz.narimani@ut.ac.ir

مهدی توده رنجبر

مهدی توده رنجبر

عضو اصلی انجمن

دانشجوی رشته مهندسی برق
مقطع کارشناسی

سیدفواد حسینی

سیدفواد حسینی

عضو اصلی انجمن

دانشجوی رشته مهندسی مکانیک
مقطع کارشناسی ارشد، گرایش طراحی کابردی

محمد مهدی چیذری

محمد مهدی چیذری

عضو اصلی انجمن

دانشجوی رشته مهندسی برق
مقطع کارشناسی

مرتضی مولایی

مرتضی مولایی

عضو اصلی انجمن

دانشجوی رشته مهندسی مکانیک
مقطع کارشناسی ارشد،گرایش طراحی کابردی
ایمیل: mrtzmolaei@ut.ac.ir

درسا دادجو

درسا دادجو

عضو همکار انجمن

دانشجوی رشته علوم مهندسی
مقطع کارشناسی، گرایش مکانیک

علی امین دزفولی

علی امین دزفولی

عضو همکار انجمن

دانشجوی رشته علوم مهندسی
مقطع کارشناسی، گرایش مکانیک

اعضای انجمن در سال تحصیلی 93-94

مرتضی مولایی

مرتضی مولایی

دبیر انجمن

دانشجوی رشته مهندسی مکانیک
ایمیل: mrtzmolaei@ut.ac.ir

بهراد سلیمانی

بهراد سلیمانی

عضو اصلی

دانشجوی رشته مهندسی برق
ایمیل: b.soleymani@ut.ac.ir

آرمین پیراسته زاد

آرمین پیراسته زاد

عضو اصلی

دانشجوی رشته مهندسی برق
ایمیل: arminpirastehzad72@yahoo.com

علیرضا سرمدی

علیرضا سرمدی

عضو اصلی

دانشجوی رشته مهندسی برق
ایمیل: a.sarmadi@ut.ac.ir

آرمین جمالی

آرمین جمالی

عضو اصلی

دانشجوی رشته مهندسی مکانیک
ایمیل: a.jamali90@ut.ac.ir

بهنام اوسط

بهنام اوسط

عضو اصلی

دانشجوی رشته مهندسی برق
ایمیل: Behnam.ousat@ut.ac.ir