سمینار ها و بازدیدهای علمی که توسط انجمن برگزار می شود بصورت اطلاعیه در صفحه اصلی و این صفحه اطلاع رسانی خواهد شد.

شرکت در سمینارها برای عموم آزاد است. برای شرکت در بازدید های علمی باید ثبت نام انجام شود.

برنامه های در حال اجرا

در حال حاضر برنامه ای در حال اجرا نیست…

برنامه های اجرا شده