طراحی و ساخت ربات همکار برای شرکت در مسابقات شریف کاپ

میزان پیشرفت 100%

معرفی

لیگ روبات های همکار که به عنوان لیگ ابداعی دانشگاه شریف در سال گذشته معرفی شد، امسال نیز برگزار شد. در این لیگ هر تیم با دو ربات حضور پیدا می کند. ربات ها در جایگاه های مشخص شده بر روی مسیری که با نوار رنگی روی زمینه ی سفید ساخته شده است قرار می گیرند. طی پیمودن مسیر، هرکدام از ربات ها اطلاعاتی از زمین به دست می آورند (برای نمونه از طریق بارکد در مسیر یا رنگ بارکد) که مسیر بعدی ربات دیگر را مشخص می کند ( به هنگام رسیدن به یک دو راهی یا شی جدید در مسیر) عدم تشخیص این علائم می تواند موجب خارج شدن ربات ها از زمین مسابقه یا برخورد آنها با یکدیگر طی مسیر مسابقه شود. واضح است که مسئله مهم و فرق عمده این لیگ با سایر لیگ ها در ارتباط بین دو ربات است. لازم به ذکر است که همکاری ربات ها به این شکل هم اکنون در بسیاری از پروژه های کاربردی در زمینه های مختلف دیده شده است.

اهداف

1- ایجاد انگیزه و توانایی در دانشجویان برای فعالیت علمی در زمینه روباتیک
2- ایجاد بستر مناسب برای انجام کار گروهی و میان رشته ای
3- کسب تجربه برای شرکت در مسابقات معتبر و لیگ های پیشرفته تر
در نهایت می توان گفت طراحی این روبات و شرکت در این مسابقات برنامه ایست آموزشی برای رشد دانشجویان علاقه مند.

زمانبندی

شهریور 93 – بهبود قسمت های مختلف از جمله مکانیک، مدار و کدنویسی روبات
مهر 93 – شرکت در مسابقات شریف کاپ