انتشار فصلنامه مکاترونیک از بهار 93 با هدف معرفی انجمن و آشنایی دانشجویان با این رشته و موضوعات پیش روی آن آغاز شد. مطالب این نشریه شامل موضوعات علمی و آموزشی، مصاحبه با متخصصین و اساتید دانشگاه، فراخوان مسابقات دانشگاهی، معرفی همایش­ها و رویداد­های آتی در سطح کشور و… می­باشد و بصورت رایگان در سطح دانشکده ­های مهندسی و مؤسسات مرتبط توزیع می­گردد. البته نظر به اینکه نشریه دانشجوییست ممکن است در برخی فصول بدلیل فشار کاری انجمن و مشغله دانشجویان، امکان ارائه نشریه فراهم نباشد. با این وجود سعی ما این بوده است که این نظم حفظ شود. در ادامه نسخه الکترونیکی فصلنامه قرار داده شده است:

 

بهار 93